1. Möte

Under första mötet är vår uppgift att förstå din verksamhet samt gör en behovsanalys för att ta fram den bästa lösningen.

2. Lösning

Vi tar fram minst två potentiella lösningar som vi presenterar för dig. Vi förklarar hur lösningen kommer att implementeras i din verksamhet samt hur de nya effektiviserade rutinerna kommer att se ut. 

3. Implementering

Lösningen implementeras i din verksamhet samt lär upp minst en person som kommer att vara superuser.

4. Efterkontroll

Under första perioden kontrollerar vi att lösningen fungerar som den ska.