Löpande bokföring

Foxtri erbjuder redovisning av hög kvalité. Det är väldigt viktigt att redovisningen blir rätt eftersom den ligger till grund för momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, bokslut och inkomstdeklarationen. 

I praktiken innebär det att all underlag som berör verksamhetens ekonomi ska sparas och tas fram vid behov. Det är allt från kvitton, fakturor, lönebesked… till avtal och pantbrev. Vi arkiverar all nödvändig dokumentation åt dig. 

Löner

Löner

Det praktiska arbetet med löneadministrationen är krävande som omfattar flera regelverk, inom flera områden. Det är därför viktigt att göra arbetet rätt från början för att uppfylla alla regler och informationskrav. 

Låt oss ta hand om hela eller delar av löneadministrationen vilket kommer att frilägga mycket av er tid . Vill Ni ta delar av löneadministrationen kan vi skräddarsy ett effektivt system till er. 

 

Bokslut & årsredovisning

Efter varje räkenskapsår är varje företag skyldig att upprätta ett bokslut. Det innebär att man ser till att ha bokfört alla händelser som skett under året, avstämt balanskonton, har gjort avskrivningar för maskiner och inventarier, värderat varulagret samt bokfört årets resultat. Svårighetsgraden varierar beroende på hur stort och komplext verksamheten är. 

 

 

 

Bokslut, årsredovisning och deklaration
Foxtri inkomstskatt

Deklaration

Såväl fysiska som juridiska personer är skyldiga att deklarera. Senast 2 maj ska fysiska personer och dödsbon lämna inkomstdeklaration 1. Senast 6 månader efter bokslutsdagen ska juridiska personer lämna inkomstdeklarationen. 

För vissa innebär deklarationen en osäkerhetsfaktor eftersom den innefattar ibland krångliga regler om utdelningsutrymme, speciella blanketter och vilka imkomstslag som ska användas. Vi kan hjälpa dig med att deklarera rätt. Vi har även ett kontaktnät av revisorer och jurister som står till förfogande.