Sifferkollen 2021

Prisbasbelopp

47 600 kr

Förhöjt prisbasbelopp

48 600 kr

Inkomstbasbelopp

68 200 kr

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2021 har fastställts till 68 200 kronor.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 537 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.
Brytpunkten är 596 800 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2021: 183 700 kronor
(2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2020)

Julgåva 500 kronor inklusive moms
Jubileumsgåva 1 500 kronor inklusive moms
Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

Skattefri coronapresent till dina anställda 2 000 kr inklusive moms, gäller hela 2021.

Extern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Golf, teater etc.

180 kronor

Intern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Hyra, underhållning etc. vid personalfester

180 kronor

Teater etc.

180 kronor

Representation i form av gåva

Händelse

Exklusive moms

Representationsgåva

300 kronor

Reklamgåva

300 kronor

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kronor per mil.
Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol). För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel medges avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Traktamente vid tjänsteresa utan övernattning är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Resa med traktamente

Traktamente inom landet

Tid

Summa

Hel dag

240 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)

Halv dag

120 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)

Efter tre månader

168 kr per hel dag

Nattraktamente

120 kr

Tyst kvittning gäller. Det innebär att traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag görs i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställda får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställda beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reducerat traktamente – inrikes tjänsteresa

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader

240 kr

168 kr

120 kr

72 kr

Reducering för: 

       

Frukost, lunch och middag

216 kr 

151 kr

108 kr

64 kr

Lunch och middag

168 kr

118 kr

84 kr

50 kr

Lunch eller middag

84 kr 

59 kr

42 kr

25 kr

Frukost

48 kr 

33 kr

24 kr

14 kr

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Måltid

Procent

Helt fri kost

85 %

Lunch och middag

70 %

Lunch eller middag

35 %

Frukost

15 %

 

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kronor/mil
Förmånsbil: diesel 6,50 kronor/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kronor/mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 9,50 kronor/mil.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:

13 804 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 47 600 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+
Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
= Bilförmån att deklarera

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:

15 089 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 47 600 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 190 400 kronor för inkomstår 2021.

25 procent (20 procent av priset) den generella skattesatsen för moms.
12 procent (10,71 procent av priset) till exempel livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 procent (5,66 procent av priset) t.ex. dagstidningar, böcker (inklusive elektroniska publikationer) och persontransporter.

Arbetsgivaravgift

Avgift

Procent

Ålderspensionsavgift 

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Sjukförsäkringsavgift 

3,55 %

Arbetsskadeavgift 

0,20 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Summa

31,42 %

  • Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Aktuella arbetsgivaravgifter

  • För anställda som är födda 1938 till 1955 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21 procent.
  • För anställda som är födda 1956 och efter är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.
  • För ungdomar som fyller 19-23 år under 2021, alltså de som är födda 1998 till 2002, har riksdagen beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgiften på utbetalningar som görs under juni, juli och augusti. På ersättningar upp till 25 000 kronor per månad är arbetsgivaravgiften 10,21 procent och för ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
    Från september gäller de tidigare tillfälliga reglerna igen som innebär att arbetsgivaravgiften är 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kr och 31,42 % på ersättning över 25 000 kr. Även dessa regler är tillfälliga och gäller fram till mars 2023.
  • För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång, alltså de som är födda 2003 till 2005, ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. På ersättning över 25 000 kronor är arbetsgivaravgiften 31,42 procent.

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 38 500 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 procent.

 

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 procent av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 procent.

aket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad,

För försäljningar fram till 20 juni 2016 var takbeloppet 1 450 000 kr
För försäljningar under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 togs takbeloppet bort.
För försäljning efter 1 juli 2020 är takbeloppet 3 000 000 kr

Från och med 1 januari 2021 betalar du ingen schablonintäkt på ditt uppskov.