Minska kostnaderna 

Vårt mål är att förbättra dina processer så att dubbelarbete förhindras. Med digitaliserade verktyg kan vi hjälpa dig att minska dina kostnader med upp till 70%. Dessutom behöver du inte springa till redovisningsbyrån så fort du ska lämna underlag eller komplettering.

Håll koll på verksamheten var som helst i världen. Det enda du behöver ha är din mobiltelefon och en internetuppkoppling. Rapporter skickas månadsvis via mejl eller portal. Möten och feedback kan ske via digitala verktyg.

Hög kvalité till fast pris

Tidsbaserad fakturering uppmanar konsulten att arbeta långsamt vilket vi anser är oetiskt. Vi arbetar efter fastpris och strävar efter att mäta vårt arbete i tillfört värde och inte i tid.

En konsult kommer alltid att vara till ert förfogande för att dirigera er mot rätt riktning samt tolka kryptiska finansiella och tekniska begrepp.

Byt till oss

Det är lätt att byta till oss. Meddela din nuvarande redovisningsbyrå/ förvaltare om att du vill flytta och vi sköter allt därefter helt gratis. Sedan fortsätter vi där din gamla redovisningsbyrå/ förvaltare slutade. Vi tar över dina tidigare räkenskaper och handlingar som vi kommer att arkivera.

Integrerad helhetslösning

Ekonomisk, Teknisk & Juridisk

  • Ekonomisk förvaltning

  • Redovisningsbyrå

  • Teknisk förvaltning

Med en integrerad lösning blir det betydligt enklare att  förbättra processer och eliminera dubbelarbeten samt lösa utmaningar med rapporteringar. Kostnaderna blir därmed lägre eftersom onödigt dubbelarbete elimineras.

sifferkollen

Håll koll på skattesaster, traktamenten, belopp, avgifter och räntesatser